Klicka på fliken BOKNING i huvudmenyn för att boka gratis simskola för barn födda 2014!
Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
VÄXJÖ SIMSÄLLSKAP
SIMSKOLA

SIMSKOLA hos Växjö Simsällskap

Växjö Simsällskap bedriver simskola för barn från 4 år och uppåt. 

Den Svenska Simlinjen
Växjö Simsällskap följer den Svenska Simlinjen som är framtagen av Svenska Simförbundet. Simlinjen består av olika nivåer och bygger på Simförbundets simmärken. Ni kan se de nivåer vi erbjuder i menyn ovan (under fliken "nivåer"). Nedan kan ni se en film om hur det är att gå i simskola hos oss.

Om du vill veta mer om Simlinjen kan du läsa mer på Svenska simförbundets hemsida: http://www.svensksimidrott.se

Tre-terminssystem
Växjö Simsällskap har tre stycken simskoleterminer på ett läsår. Varje termin består av 10 veckor (10 lektioner). Start av termin 1 sker i augusti/september, termin 2 i november samt termin 3 februari/mars.

Inför ny termin
Simlärarna utvärderar i slutet av varje termin hur det har gått för barnen samt vilken nivå som är lämplig till kommande termin. Denna nivårekommendation får ni som föräldrar upplysning om i slutet av varje termin. Utifrån denna rekommendation bokar ni sedan ny simgrupp i vårt bokningssystem Sportadmin. Det är simmärkena och de olika delmomenten som simlärarna utgår ifrån när de sätter nivårekommendationerna.

Växjö Simsällskaps målsättning i simlinjen
Minst 1 nytt simmärke eller minst 2 avklarade nya delmoment på simmärkesnivån per termin.
Tänk på att barnen utvecklas olika och kräver olika lång tid för inlärning av de olika momenten. Ju mer föräldrar och barn badar/simmar tillsammans, desto fortare kan de lära sig att bli vattenvana och till slut simkunniga.

Våra ledare
Växjö Simsällskap är väldigt måna om att ha kompetenta och kunniga ledare. Därför utbildar vi löpande alla våra ledare genom Svenska Simförbundet och RF Sisu Småland. Samtliga ledare i föreningen genomgår också en HLR-utbildning en gång/år. 
Ledare som jobbar med barn inom föreningen måste visa upp ett utdrag ur belastningsregistret en gång vartannat år. 


Viktigt att tänka på
Barnet ska ha fyllt 4 år innan han/hon börjar simskolan.
Vattenvanan och tillhörande lekar i vattnet är mycket viktig för att barnet ska känna sig trygg i och kring vattnet, vilket vi lägger stort fokus på i nivåerna Baddaren och Pingvinen. Leken är en naturlig del i barnets liv som vi använder för att nå de delmoment som finns på respektive nivå. Om barnet har god vattenvana sker inlärningen oftast fortare för att till slut bli simkunnig. Det är också viktigt att barnet är "gruppmoget", dvs klarar av att vara i en grupp med 7-8 andra barn. För att lektionen skall fungera på ett så bra sätt som möjligt och att barnen ska vara fokuserade på sina ledare är det bra om föräldrarna inte finns vid undervisningsbassängen om inte medicinska skäl finns.

Allmän information
 • En termin omfattar 10 lektionstillfällen 

 • Varje lektion är 35 minuter (Baddaren, Pingvinen Ny) eller 45 minuter (Pingvinen Forts, Fisken) eller 60 minuter (Hajen och Teknik)

 • Det är olika bassängdjup för nivåerna Baddaren och Pingvinen, beroende på veckodag. (Mån, tors, sön: 93 cm. Tis, fre, lör: 79 cm.)

 • Föräldrarna hjälper till med omklädsel och duschning

 • Fotografering är endast tillåtet efter samtycke med simlärare och övriga deltagares målsman

 • När barnen är sjuka bör de inte komma till simundervisningen


Viktiga datum 2020-2021
Höstlovsintensiven

 • Höstlovsintensiven bedrivs under vecka 44 (26/10-30/10). Simskola varje dag.
 • Bokningen öppnar vecka 41, tisdagen 6 oktober klockan 09.00.
 • Ingen priobokning gäller till intensivsimskolan. Anmälan är bindande.

Termin 2 HT 2020 - VT 2021

 • Bokningsöppning vecka 43, tisdagen 20 oktober klockan 09.00 (priobokning)
 • Bokningsöppning för nya medlemmar fredagen 23 oktober klockan 09.00

Sexårsverksamhet på Rygginstitutet

 • Bokningen är öppen för Omgång 2
 • Terminsstart Omgång 1: Vecka 35
 • Terminsstart Omgång 2: Vecka 43

Termin 1 HT 2020

 • Termin 1 börjar vecka 35
 • Inställd simskola vecka 44 (höstlov)
 • Terminsavslutning: vecka 45